Sprostowanie

Redaktor Naczelny Gazety Wrocławskiej
ul. Świętego Antoniego 2/4
50-073 Wrocław

Zgodnie z art. 31a i 32 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), wnoszę o sprostowanie nieprawdziwych informacji opublikowanych w Gazecie Wrocławskiej:

– w dniu 3.06.2021 r., zawartych w artykule pn.: „Toksyczne kruszywo użyte do budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. DSDiK zaprzecza i podważa zlecone przez mieszkańców badania”
oraz
– w dniu 13.06.2021 r. „Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Dyrekcja Dróg zapewnia, że kruszywo nie jest trujące”.

SPROSTOWANIE

Nieprawdziwe są zacytowane zdania:

– w artykule pn.: „Toksyczne kruszywo użyte do budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. DSDiK zaprzecza i podważa zlecone przez mieszkańców badania”, o brzmieniu: „Do roku 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrolował hałdę kilkakrotnie. Pracownicy WIOŚ orzekli, że jest przekroczone dopuszczalne stężenie: chromu, benzo(a)pirenu, cynku i miedzi”

oraz

– artykule pn.: „Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Dyrekcja dróg zapewnia, że kruszywo nie jest trujące” o brzmieniu: „Z przeprowadzonych badań wynikało, że w 13 z 20 punktów pomiarowych stężenie chromu w glebie i gruntach wodonośnych było przekroczone. Podobne wskazania były w raporcie za 2018. Na przestrzeni lat WIOŚ stwierdzał też przekroczenie stężeń benzo(a)pirenu, cynku i miedzi”.

WIOŚ we Wrocławiu nie stwierdził przekroczenia dopuszczalnych norm dla: chromu, benzo(a)pirenu, cynku i miedzi w wykonywanych badaniach kruszywa. Natomiast parametr benzo(a)piren (BaP) w ogóle nie był badany, gdyż nie wchodził w zakres badań dla kruszywa, zatem zdania są nieprawdziwe i wprowadzają jednocześnie w błąd opinię publiczną.

Komentarz »

Scroll to Top