Światowy Dzień Ziemi. Każdy dzień to dla WIOŚ działania dla Ziemi.

Dzień 22 kwietnia został ustanowiony jako Światowy Dzień Ziemi. Różne instytucje i organizacje planują wydarzenia, akcje przedsięwzięcia aby zaakcentować ten dzień, znaczenie naszej ziemi i wreszcie co możemy my sami zrobić dla naszej planety.

My jako WIOŚ każdego dnia obchodzimy swoistego rodzaju Dzień Ziemi. Nasze codzienne czynności to kontrole, które zaplanowaliśmy w danym miejscu, zakładzie, by sprawdzić czy działania innych są zgodne z prawem i nie szkodzą środowisku. Ale i nie wszystko da się zaplanować, nie wiemy czy i ile razy będziemy w danym dniu podejmować tzw. kontrole interwencyjne?

Dla przykładu jak wygląda ten dzień i inne w naszej pracy.

Jesteśmy przygotowani do codziennych czynności planowych, jak również bardzo często nie dających się przewidzieć interwencji, zgłoszeń. Zazwyczaj ok. 25 inspektorów z 34 pracuje w terenie, sprawdzając działalność innych osób, firm czy instytucji, natomiast inspektorzy pozostający na miejscu w siedzibie urzędu, wykonują zadania związane z szeregiem niezbędnych tzw. czynności pokontrolnych. Tak jest w Wydziale Inspekcji we Wrocławiu. Podobnie wygląda również praca w naszych Delegaturach Legnicy, Jeleniej Górze czy Wałbrzychu.

Zawsze jesteśmy w Służbie środowisku. Pracujemy i potrzebujemy ludzi z wiedzą i świadomością, że nasze działania mogą przyczynić się do zachowania wartości środowiska, w którym możemy żyć zdrowo i przekazać następnym pokoleniom środowisko, w którym i oni zdolni są do życia.

A co Ty możesz zrobić na Dzień Ziemi? Zastanów się jak ważne jest środowisko? Każda nasza czynność może przyczynić się do ochrony naszego otoczenia albo… jemu zaszkodzić.

Galeria zdjęć
Scroll to Top