Szkolenie i wymiana doświadczeń z funkcjonariuszami Policji

W dniu 11 czerwca 2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili szkolenie dla Policji. W szkoleniu wzięli udział policjanci komórek ruchu drogowego oraz Wydziałów d/w z Przestępczością Gospodarczą Komend Miejskich Policji i Komend Powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego.

Szkolenie obejmowało wymagania dotyczące kontroli krajowego oraz międzynarodowego transportu drogowego odpadów. Był to również czas do wymiany doświadczeń obu stron.

Mamy nadzieję, że przekazana wiedza jak również doświadczenia inspektorów WIOŚ przyczynią się do usprawnienia działań kontrolnych Policji w obszarze gospodarki odpadami.

Scroll to Top