Udaremniony nielegalny transport odpadów ze Szwajcarii do Polski

Zużyte buty i stara odzież miały trafić na terytorium Polski. Transport z odpadami został wysłany ze Szwajcarii do firmy, która nie ma pozwolenia na ich odbiór i przetwarzanie.


Fot. Transport z odpadami ze Szwajcarii
Źródło: KAS

Dolnośląska Służba Celno – Skarbowa po zatrzymaniu transportu z odpadami, skierowała się o ocenę przewożonego towaru i jego legalność do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze.

Na naczepie zatrzymanego pojazdu znajdowały się worki typu big-bag z tworzywa sztucznego zawierające odpady obuwia. Stwierdzone wewnątrz worków obuwie było częściowo zdekompletowane i uszkodzone. Część przewożonych odpadów odzieży była zabrudzona a znalezione wewnątrz worków obuwie było zdekompletowane i uszkodzone.

Po przeprowadzonej analizie dostarczonych dokumentów oraz informacji zawartych w bazie danych o odpadach BDO stwierdzono, że odbiorca odpadów w Polsce nie posiada pozwolenia/zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zatem nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Dodatkowo ustalono, że podmiot transportujący odpady nie posiadał wpisu do rejestru BDO.

Zatem transport odpadów ze Szwajcarii do Polski należało uznać za nielegalne przemieszczanie odpadów. Negatywna opinia została przekazana niezwłocznie do organu zatrzymującego transport, celem podjęcia dalszych działań w stosunku do transportowanych nielegalnie odpadów.

Scroll to Top