Elegancko ubrany Wojewoda Dolnośląski, siedzący na niebieskim tle, przed nim widoczne dwa mikrofony

Udział Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

10 sierpnia 2023 r., Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Mariusz Wojewódka wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanym przez Wojewodę Dolnośląskiego – Jarosława Obremskiego.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, RZGW Wody Polskie, Państwowej Straży Rybackiej, Gminy Czernica oraz Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego we Wrocławiu.
Na posiedzeniu omówiono bieżącą sytuację na rzece Odrze i odrzańskich starorzeczach oraz aktualną sytuację hydrologiczną, a także wartości parametrów fizykochemicznych rzeki Odry. Poruszono również temat założonych biostabilizatorów na zbiorniku w Czernicy.
Więcej w art. poniżej:
Scroll to Top