kilka osób stojących obok siebie, elegancko ubranych, biorących udział w konferencji prasowej na świeżym powietrzu

Udział Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w konferencji prasowej poświęconej tematowi rewitalizacji rzeki Odry

W dniu dzisiejszym nad rzeką Odrą w pobliżu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematowi rewitalizacji rzeki Odry.

Podczas konferencji prasowej Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski podkreślił jak ważne znaczenie dla Wrocławia i Dolnego Śląska ma ochrona rzeki Odry.

W konferencji wziął udział Wiceprezes PGW Wody Polskie ds. Usług Wodnych Janusz Wrona, który przekazał najważniejsze informacje w sprawie projektu Ustawy „O rewitalizacji rzeki Odry”. Poszczególne elementy wyjaśnili również przedstawiciele Wód Polskich, Dyrektor Departamentu Usług Wodnych Anna Wiśniewska oraz Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Przemysław Sobiesak.

W projekcie Ustawy „O rewitalizacji rzeki Odry” określono listę inwestycji mających na celu poprawę warunków środowiskowych rzeki Odry w aspekcie ilości i jakości wody w rzece Odrze, a także środowiska wodnego oraz zwiększenia możliwości retencjonowania wody w obszarze zlewni Odry, zwanych dalej „inwestycjami dla Odry”.

Za realizację przedmiotowych działań będzie odpowiedzialne Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl