W sali Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na pierwszym planie widoczny elegancko ubrany mężczyzna mówiący do mikrofonu. Za mężczyzną stoi kilku mężczyzn również elegancko ubranych. Z lewej strony mężczyzny widoczny jest telewizor lub projektor z wyświetlonym napisem "Konferencja prasowa poświęcona przeciwdziałaniu nielegalnemu składowaniu i deponowaniu odpadów na terenach leśnych i gruntach rolnych".

Udział Kierownictwa WIOŚ we Wrocławiu w naradzie i konferencji prasowej służb i instytucji dolnośląskich w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu

W dniu 27.06.2023 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się narada służb i instytucji dolnośląskich oraz konferencja prasowa dotycząca przeciwdziałania nielegalnemu składowaniu i deponowaniu odpadów na terenach leśnych i gruntach rolnych.

W naradzie na wniosek Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, udział wzięło Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Podczas narady uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie metod monitorowania oraz wykrywania przypadków nielegalnego składowania odpadów na terenie Dolnego Śląska. Ponadto omawiali przyczyny nielegalnego składowania i deponowania odpadów oraz wpływu takich działań na środowisko i życie ludzi.

Celem spotkania było przedyskutowanie oraz zaplanowanie działań służb wojewódzkich w walce z nielegalnym składowaniem i deponowaniem odpadów na terenach leśnych i użytkach rolnych, mając w szczególności na uwadze dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców Dolnego Śląska.

Podczas konferencji prasowej Zastępca Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Tomasz Kubicki podkreślił jak znaczącą rolę w walce z nielegalnym składowaniem i deponowaniem odpadów odgrywa powstały w maju ubiegłego roku Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Scroll to Top