Walka z nielegalnymi transportami odpadów. Wspólne kontrole WIOŚ z Krajową Administracją Skarbową, Inspekcją Transportu Drogowego oraz Policją przynoszą widoczny skutek.

 

W dniu 24 marca na drogach Dolnego Śląska prowadzone były wspólne kontrole prewencyjne z KAS, ITD i Policją w zakresie nielegalnego przewozu odpadów. Kontrole transportów prowadzono w kilku punktach, w tym przy autostradzie A4, na drodze przygranicznej w Kotlinie Kłodzkiej oraz przy przejściu granicznym z Niemcami. 14 inspektorów WIOŚ prowadziło działania kontrolne przez cały dzień od 7.00 do 22.00. Akcja polegała na zatrzymywaniu transportów przez Krajową Administrację Skarbową i Inspekcję Transportu Drogowego, tj. służby posiadające uprawnienia do zatrzymywania pojazdów, a następnie ich sprawdzaniu.

Łącznie kompleksowej kontroli  inspektorzy WIOŚ poddali 38 transportów z odpadami. W tym 21 pojazdów przewoziło odpady w ramach międzynarodowego przemieszczania odpadów (TPO). Wśród zatrzymanych znalazł się legalny transport odpadów niebezpiecznych. Odpady przewożone były do odzysku na terenie Polski. Podczas zatrzymań pojazdów z transportem odpadów inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości dotyczące np.: błędnego określenia kodów przewożonych odpadów, niezgodność transportowanych odpadów z dokumentacją, tj. inny odpad był przewożony a inny był podany w dokumentacji. W dużej części transporty wymagały wyjaśnienia jak to miało miejsce w przypadku odpadów starego mięsa, czy transportu złomu przewożonego ze Słowenii do Polski. Transport z transgranicznego przemieszczania odpadów został zatrzymany do dalszych wyjaśnień, prowadzonych przez służby celne w odniesieniu do nieprawidłowości w zakresie SENT.

Niektóre z zatrzymanych pojazdów, za braki techniczne pojazdów solennie karała Inspekcja Transportu Drogowego. Ważne jest by „dotrzeć” do świadomości potencjalnych przestępców, że nie ma, ani pozwolenia ani przyzwolenia na tego rodzaju proceder.

Działania przynoszą zamierzony efekt, co potwierdza wczorajsza akcja, która pokazała, że jesteśmy blisko wyeliminowania nielegalnego transportowania odpadów tak przez przewoźników jak i wysyłających czy przyjmujących odpady.

Galeria zdjęć
Scroll to Top