Wizyta inspektorów WIOŚ i specjalistów GIOŚ w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu

W dniu 22.03.2024 r. z okazji obchodów „Światowego Dnia Wody” inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu i specjaliści Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska DMŚ Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska udali się z wizytą do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu.

Celem wizyty było zapoznanie uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym i geograficznym z zadaniami realizowanymi przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach monitoringu wody.

Podczas spotkania inspektor WIOŚ we Wrocławiu przedstawił ideę „Światowego Dnia Wody”, natomiast specjaliści z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przekazali uczniom dokładne informacje na temat systemu monitoringu środowiska w zakresie komponentu środowiska jakim jest Woda.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl