na żółtym tle trójkątny znak uwaga

WSTĘPNE WYNIKI PRÓB WODY Z RZEKI ODRY

W nawiązaniu do komunikatu dotyczącego pobranych w dniu 02.01.2023r. prób wody z rzeki Odry w miejscowościach Chobienia i Brzeg Dolny w związku ze zgłoszeniem mieszkańca Chobieni o wyczuwalnym zapachu fenolu pochodzącym z rzeki Odry, informujemy, że we wszystkich badanych punktach wody z Odry, tj. powyżej i poniżej wylotu ścieków z oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym na wysokości miejscowości Chobienia, indeks fenolowy znajdował się poniżej granicy oznaczalności metody, czyli poniżej 0,001 mg/l. Indeks fenolowy w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Brzegu Dolnym  (próbka chwilowa) wynosił 0,00206 mg/l i był znacznie poniżej wartości dopuszczalnej określonej w pozwoleniu wodnoprawnym , wynoszącej dla próbki średniodobowej ścieków – 0,1 mg/l.

Scroll to Top