Wstrzymanie działalności gospodarowania odpadami bez zezwolenia.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę podmiotu, który prowadził działalność w zakresie gospodarowania odpadami. W wyniku kontroli okazało się, że kontrolowany przetwarzał odpady w postaci betonowych podkładów kolejowych bez wymaganego zezwolenia. W wyniku tych ustaleń DWIOŚ wydał decyzję wstrzymującą działalność polegającą na nielegalnym przetwarzaniu odpadów.

Ponadto, stwierdzono postępowanie z odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów drewnopochodnych. Odpady zbierane były bezpośrednio na powierzchni gleby, a nie w kontenerach na utwardzonych podłożu lub hali magazynowej.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości DWIOŚ wydał decyzję wymierzającą karę pieniężną w wysokości 1 000 zł. za gospodarowanie odpadami niezgodne z posiadanym zezwoleniem.

Galeria zdjęć
Scroll to Top