Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z wizytą we wrocławskim WIOŚ.

Marek Chabior Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przybył do Wrocławia by omówić zagadnienia istotne dla skutecznego wykonywania zadań na rzecz ochrony środowiska.

Wspólnie z Mariuszem Wojewódką Dolnośląskim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska  wymieniali doświadczenia i rozmawiali, czy i w jaki sposób można jeszcze usprawnić pracę inspekcyjną, kontrolną jak i interwencyjną.

Z WIOŚ w Szczecinie mamy różną perspektywę problemów środowiskowych z uwagi na inne uwarunkowania geograficzne a także gospodarcze ale i mocno zbliżoną płaszczyznę zadaniową mówił Mariusz Wojewódka DWIOŚ.

Galeria zdjęć
Scroll to Top