Zakończenie funkcjonowania strony: https://air.wroclaw.pios.gov.pl/

Informujemy o zakończeniu funkcjonowania strony internetowej https://air.wroclaw.pios.gov.pl/ prezentującej informacje o jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Strona przestanie być aktywna z dniem 28 czerwca 2020 r.

Wyniki pomiarów oraz informacje dotyczące monitoringu jakości powietrza prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa dolnośląskiego są dostępne na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska „Jakość powietrza” – regionalnej podstronie dostępnej pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/1

Bieżące dane pomiarowe z Dolnego Śląska dostępne są pod adresem: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current?woj=dolnoslaskie&rwms=true

GIOŚ umożliwia dostęp do danych dotyczących jakości powietrza w Polsce, wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska za pomocą interfejsu API portalu „Jakość Powietrza”. Więcej informacji: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/api.

Scroll to Top