ZANIECZYSZCZENIE POTOKU SKORYNIA I ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI TWARDOGÓRA

W dniu 14.02.2023r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu został powiadomiony przez Urząd Miasta i Gminy Twardogóra o podejrzeniu wycieku substancji ropopochodnej z rury kanalizacji deszczowej na jednej z działek w gminie Twardogóra.

Niezwłocznie po otrzymaniu powyższej informacji inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu udali się na miejsce celem rozpoznania sytuacji w terenie. Po przybyciu na miejsce inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu stwierdzili, że wylot wód opadowych został zatkany workiem jutowym, przez który przesączała się oleista substancja. Ponadto podczas wykonywania czynności inspektorzy zaobserwowali plamę oleistej substancji na zbiorniku retencyjnym potoku Skorynia w miejscu zastoju wody.

W związku z zaistniałą sytuacją inspektorzy przeprowadzili oględziny wylotu wód opadowych oraz potoku Skorynia, do którego uchodzi kanalizacja deszczowa i zbiornika retencyjnego. Przeprowadzono pomiary terenowe, natomiast pracownik CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrał próby do badań. O zdarzeniu powiadomiono Państwową Straż Pożarną.

W związku z zaistniałym zdarzeniem inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu rozpoczęli kontrolę interwencyjną w pobliskim zakładzie. O zdarzeniu został powiadomiony Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra oraz Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy.

Na chwilę obecną WIOŚ we Wrocławiu nie posiada pełnej analizy pobranych prób, oczekujemy na wyniki badań CLB GIOŚ, o których poinformujemy niezwłocznie po ich uzyskaniu.

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl