Zanieczyszczenie Potoku Sobięcinka.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu przeprowadzili kontrolę  jednego z zakładów w Wałbrzychu, w związku z podejrzeniem zanieczyszczenia pobliskiego potoku. W wyniku kontroli, ustalono, że na skutek zbyt dużego nagromadzenia wody w osadniku doszło do sytuacji awaryjnej. Nadmiar wody spenetrował wały osadnika, co spowodowało, że woda przedostała się do potoku Sobięcinka. Podmiot nie posiadał pozwolenia wodno-prawnego oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu wystąpiły Wody Polskie. Interwencja Inspektorów Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu potwierdziła zasadność złożonego wniosku  dotyczącego zanieczyszczenia potoku Sobięcinka. W trakcie kontroli  stwierdzono, że na skutek opadów oraz wypompowania wód ze studni doszło do nagromadzenia nadmiaru wód w osadniku.

Duża ilość wody spenetrowała wały osadnika i przedostała się do potoku Sobięcinka.

Dodatkowo podczas kontroli ustalono, że kontrolowany zakład nie posiada pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze  studni, a same studnie są nieopomiarowane.

Ponadto stwierdzono brak zezwolenia na w osadniku w przetwarzanie odpadów „na mokro”.

Inspektorzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.

Galeria zdjęć
Scroll to Top