Zanieczyszczenie rowu Rokitna w Środzie Śląskiej

W dniu 01.04.2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu został powiadomiony przez Państwową Straż Pożarną w Środzie Śląskiej o zanieczyszczeniu rowu Rokitna w Środzie Śląskiej na wysokości ul. Górnej.

Przybyli na miejsce inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu potwierdzili zanieczyszczenie. Pracownik CLB GIOŚ w Warszawie Oddział we Wrocławiu pobrał próby wody w czterech miejscach w celu oszacowania skali zanieczyszczenia i sprawdzenia skuteczności działań podjętych przez Państwową Straż Pożarną w celu zabezpieczenia wód.  Pobrane w dwóch miejscach próby miały zapach charakterystyczny dla substancji ropopochodnych.

W celu zatrzymania zanieczyszczeń funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej zastosowali baloty ze słomy i trzciny,  zamknięto również śluzę na wlocie do Akwenu Kajaki. Woda z rowu kierowana była zakrytym odcinkiem rowu w kierunku ul. Działkowej i dalej do Średzkiej Wody.

W wyniku podjętych działań na chwilę obecną zagrożenie zostało usunięte.

O zdarzeniu powiadomiono Wody Polskie.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl