Zanieczyszczenie rzeki Strzegomki

Do rzeki z kanalizacji deszczowej następował zrzut wód
z wyraźną zawartością zawiesiny ogólnej. Trwają ustalenia co było źródłem zanieczyszczenia.


Fot. Zrzut ścieków z kanalizacji deszczowej do rzeki
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu wpłynął wniosek o podjęcie interwencji w sprawie zanieczyszczenia rzeki Strzegomka przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu. W trakcie oględzin ustalono, że z wylotu kanalizacji deszczowej znajdującego się przy ul. Wałbrzyskiej odbywał się zrzut wód zawierających dużą ilość zawiesiny o kolorze szarym. Pobrano próbki wody w zakresie zawartości zawiesiny ogólnej. Wyniki badań wykazały dużą zawartość zawiesiny. Następnie dla dokładnych ustaleń przeprowadzono kolejne oględziny studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej na ulicach Jeleniogórskiej i Kopalnianej.

W jednej ze studzienek przy ul. Jeleniogórskiej stwierdzono w kanale pozostałości białego szlamu. Inspektorzy WIOŚ w celu zidentyfikowania źródeł zanieczyszczenia, zwrócili się do administratora sieci, tj. Gminy Strzegom o przedłożenie dokumentacji przedstawiającej przebieg sieci kanalizacji deszczowej oraz listy potencjalnych źródeł zanieczyszczeń.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl