Zanieczyszczenie stawu i rowu w Kobierzycach

Do WIOŚ we Wrocławiu z wnioskiem o kontrolę w sprawie zanieczyszczenia rowu i średniego zbiornika wodnego, tj. stawu, znajdującego się w obrębie Kobierzyc zwrócił się Wójt Gminy Kobierzyce. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli działania w terenie, celem ustalenia stanu faktycznego na miejscu zdarzenia.
Przeprowadzono oględziny trzech stawów: dużego, średniego, małego oraz rowu, znajdujących się w tamtejszym parku. Powierzchnie luster wodnych w każdym z trzech stawów pokryte były warstwą lodu o barwie szarej. Szczególną uwagą inspekcyjną inspektorzy objęli staw średni. Ustalono, że po przebiciu warstwy lodu znad powierzchni lustra wody wydobywał się zapach przypominający zapach ścieków bytowych.
W trakcie prowadzonych oględzin przez inspektorów WIOŚ, próbobiorca z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ w Warszawie Oddział we Wrocławiu pobrał próbę wody do analiz laboratoryjnych ze stawu średniego, na kierunku od strony stawu dużego. Drugą próbę wody do badań laboratoryjnych pobrano z rowu odprowadzającego wodę ze stawu średniego, tj. w miejscu pomiędzy stawem a rowem, gdzie znajdował się przepust piętrząco-spustowy i gdzie wyczuwalny był charakterystyczny zapach przypominający zapach ścieków bytowych.
W trakcie przeprowadzonych oględzin nie udało się ustalić sprawcy ewentualnego zanieczyszczenia stawu ściekami bytowymi, co jednocześnie mogło stanowić przyczynę występowania nieprzyjemnego zapachu w rejonie stawu średniego. Nie ustalono miejsca ewentualnego zrzutu, skąd potencjalne ścieki mogły by trafić do przedmiotowego zbiornika. Wizja terenowa rowu i stawu prowadzona była w obecności przedstawiciela Gminy Kobierzyce.
W chwili obecnej oczekujemy na wyniki analiz pobranych prób wody. Następnie dalsze czynności w sprawie, mające na celu ustalenie źródła i przyczyny ewentualnego zanieczyszczenia i występowania nieprzyjemnego zapachu, prowadzić będzie Gmina Kobierzyce.

Galeria zdjęć
Scroll to Top