Zanieczyszczenie Zbiornika Czernica w powiecie wrocławskim

W dniu 13.04.2023r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu został powiadomiony telefonicznie o ujawnieniu śniętych ryb w zbiorniku Czernica powiat wrocławski.

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu niezwłocznie udali się na miejsce, gdzie poddali oględzinom całą linię brzegową zbiornika Czernica, oględziny były wykonywane z wykorzystaniem łodzi udostępnionej przez opiekuna przystani. Podczas oględzin przy północnym i północno-wschodnim brzegu stwierdzono pojedyncze śnięte ryby.

Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział we Wrocławiu  pobrał próbki do badań laboratoryjnych i dalszych analiz. Podczas poborów terenowych woda była mętna, jednak nie odnotowano miejscowych zmian barwy wody czy chemicznego zapachu.

Na miejscu czynności prowadziły również inne służby: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu, Przedstawiciele Gminy Czernica, Państwowa Straż Pożarna, Policja, Państwowa Straż Rybacka, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, RZGW Wody Polskie.

Aktualnie prowadzone są badania są przyczyny śnięcia ryb.

Ponadto w dniu wczorajszym z inicjatywy Wojewody Dolnośląskiego odbyło się posiedzenie koordynacyjno-informacyjne Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wzięły udział odpowiednie służby: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Rybacka, Wojewódzki Lekarz Weterynarii, RZGW Wody Polskie, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli online również: m.in. Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa, Wiceminister Jacek Ozdoba oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski.

W godzinach popołudniowych odbyła się wizja lokalna miejsca z udziałem Wicewojewody Dolnośląskiego Bogusława Szpytmy, Zastępcy Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Tomasza Kubickiego, Wójt Gminy Czernica oraz odpowiednich służb.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana w różnych miejscach Odry.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl