ZANIECZYSZCZENIE ZBIORNIKA WÓD DESZCZOWYCH W JELCZU LASKOWICACH

W dniu 20.02.2023r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu został powiadomiony o podejrzeniu zanieczyszczenia zbiornika wód deszczowych w Jelczu Laskowicach substancją ropopochodną.

Po przybyciu inspektorów WIOŚ we Wrocławiu, na miejscu trwały już czynności prowadzone przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej polegające na oczyszczaniu powierzchni zbiornika. Na wylocie kanalizacji deszczowej założono rękaw z sorbentem i barierę. Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu podjęli czynności w terenie polegające na wykonaniu oględzin zbiornika wód deszczowych i rowu odpływowego odprowadzającego wody deszczowe do rzeki Młynówki Jeleckiej. Pracownik CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu pobrał próby do badań.

Podczas prowadzonych czynności nie stwierdzono, aby substancja przedostała się do wód powierzchniowych. Z uwagi na rozległość sieci kanalizacji deszczowej nie zidentyfikowano źródła napływu substancji.

Galeria zdjęć
Scroll to Top