Żarów. Kolejne miejsce demontażu pojazdów.

Pod koniec ubiegłego tygodnia działania funkcjonariuszy Policji oraz inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska doprowadziły do ujawnienia nielegalnego postępowania ze zużytymi pojazdami, polegające na demontowaniu części z pojazdów. W wyniku prowadzonego demontażu powstawały odpady, w tym niebezpieczne.

W dniu 15.12.2021 r. w godzinach wieczornych inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu po uprzednim zawiadomieniu a następnie i we współdziałaniu z Policją z KPP w Świdnicy przeprowadzili działania w m. Żarów. Prowadzone czynności miały na celu mające ujawnienie nielegalnego demontażu pojazdów a także nielegalnego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów. Obok nielegalnego demontażu pojazdów osobowych zidentyfikowano również spalanie odpadów w postaci przepracowanych olejów. Olej kwalifikowany jest jako odpad i pochodził najprawdopodobniej z demontowanych pojazdów pozyskiwany również w sposób nielegalny. Podobnie jak jego spalanie w urządzeniach, służących do ogrzewania pomieszczeń jest niedozwolone.

Działania funkcjonariuszy Policji KPP w Świdnicy doprowadziły do ujawnienia innych procederów, o charakterze przestępczym (więcej na ten temat czytaj na stronie internetowej KPP w Świdnicy, https://swidnica.policja.gov.pl/dsw/aktualnosci/bieza).

Czynności w terenie prowadzili inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wraz z inspektorami Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu.

Aktualnie trwa analiza sporządzonej dokumentacji oraz weryfikacja zdarzenia w aspekcie nielegalnego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów (TPO) pojazdów wycofanych z eksploatacji na terytorium innych państw.

Galeria zdjęć
Scroll to Top