Zbieranie odpadów bez zezwolenia w zakładzie kamieniarskim

W ubiegłym tygodniu zakończona została kontrola w zakładzie kamieniarskim na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Kontrola miała charakter pozaplanowy, w związku z wnioskiem mieszkańców dotyczącym magazynowania odpadów z przeróbki kamienia na poboczu drogi gminnej. W trakcie kontroli stwierdzono naruszenia przepisów ustawy o odpadach. Ustalono, iż przedsiębiorca zbierał odpady bez zezwolenia, nie posiadał również wpisu do rejestru BDO, nie prowadził ewidencji odpadów. W związku z nieprawidłowościami wszczęte zostaną postępowania administracyjne w celu wymierzenia kar pieniężnych. Informacja o ustaleniach kontroli przekazana została Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej. Magazynowaniu odpadów na terenie należącym do Gminy, terenie do tego celu nieprzeznaczonym, jest niezgodne z prawem, a tym samym odpady winny być usunięte.

Galeria zdjęć
Scroll to Top