Zdemontowane pojazdy oraz odpady palne w powiecie karkonoskim.

We wtorek 26.10.2021 r. na jednej z nieruchomości stwierdzono dużą ilość zdemontowanych pojazdów, oraz odpady palne pochodzące z części samochodowych.

 


Fot. zdemontowane pojazdy na jednej posesji w powiecie karkonoskim
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

 

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wspólnie z funkcjonariuszami Policji oraz Strażą Pożarną prowadzili czynności, które miały na celu ujawnienie i zwalczanie nielegalnych punktów demontażu pojazdów, na terenie województwa dolnośląskiego. W trakcie prowadzonych oględzin, inspektorzy stwierdzili niekompletne pojazdy oraz znaczne ilości palnych odpadów samochodowych. Odpady magazynowane były nieselektywnie na jednej z posesji, w bezpośredniej bliskości sąsiadujących z nią zabudowań mieszkalnych.


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska objął nadzorem prowadzenie czynności w tej sprawie. Obecnie trwa kontrola i zbieranie materiałów. Złożono doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Czyn taki na podstawie przepisów Kodeksu Karnego zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 m-cy do 5 lat. Natomiast ustawa o recyklingu pojazdów przewiduje karę od 15.000 do 500.000 zł.

Scroll to Top