Zmiany w prawie,

surowsze kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku !!!

Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustaw, która ma celu przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej. Ustawa ma trafić do senatu.

Przewidziane zmiany w Kodeksie karnym:

  • do 10 milionów nawiązki na rzecz NFOŚiGW
  • do 12 lat kara więzienia.

Ponadto, za zaśmiecanie miejsc publicznych kara będzie sięgać nawet do 5000 zł.

Więcej na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/883-przelomowe-zmiany-w-walce-z-przestepczoscia-srodowiskowa

Tekst ustawy przekazany do Senatu:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/2371_u/$file/2371_u.pdf

Scroll to Top