Zrzut ścieków przemysłowych w miejscowości Wróblowice gm. Miękinia

W dniu 03.04.2023 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu został powiadomiony przez Urząd Gminy w Miękini o nielegalnym zrzucie ścieków przemysłowych do przydrożnego rowu w miejscowości Wróblowice gm. Miękinia. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Miękini niezwłocznie po stwierdzeniu zrzutu ścieków zaczopowali wylot kanalizacji deszczowej.

Przybyli na miejsce inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu potwierdzili zanieczyszczenie przydrożnego rowu stwierdzając w nim pieniącą się substancję w kolorze białym. W związku ze zdarzeniem Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu wykonali oględziny przydrożnego rowu melioracyjnego i wylotu kanalizacji deszczowej do niego, zbiornika przepływowego i rzeki Bystrzyca.

Pracownik Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział we Wrocławiu pobrał próby pieniącej się substancji przy wylocie kanalizacji deszczowej oraz próby wody ze zbiornika przepływowego i z rzeki Bystrzyca.

Ponadto inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu rozpoczęli kontrolę interwencyjną na terenie pobliskiego Zakładu, dokonali jego oględzin, w tym obiektu podczyszczalni ścieków technologicznych, kanalizacji deszczowej i technicznej oraz komór zasuw.

Na chwilę obecną zagrożenie zostało usunięte.

O zdarzeniu powiadomiono odpowiednie organy w tym Wody Polskie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Galeria zdjęć
Scroll to Top